LICENCIATURA EN CS. BIOLOGICAS
PRIMER AÑO        
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
    10 a 12   10 a 12      
    (T) A: 14   (T) A: 14      
    13 a 16   13 a 16   11 a 13  
1er. Matemática I  (P) COM A   (P) COM A   (T/P) Prof. Casarosa
Cuat.   A: 12   A: 12   A: 12  
    17 a 20   17 a 20      
    (P) COM B   (P) COM B      
    A:14   A:14      
      11 a 13   11 a 13    
1er.   (P)   (P)    
Cuat. Química A:13    A:13    Dra. Rios
  General 13 a 16   13 a 16    
      (T) COM B   (T) COM B    
      A:300   A:14    
1er. Geología       18 a 20 10 a 13  
Cuat. General        (P) (T) AULA Dra. Iantanos
           LAB 18,30 A 20,30 (P)  
SEGUNDO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
    9 a 12          
1er. Química (P) COM B LAB   09 a 12 11 a 14   Dr. Varisco
Cuat.  Biologica 12 a 15   (T)A: 206 (P)     
    (T) A:107     LAB.     
1er. Botánica  15 a 18 9 a 11 15 a 18 9 a 11    
Cuat. General (P) COM A (T) (P) COM A (T)   Dra. Feijoo
    LAB A: 306 LAB A: 203    
1er. Estadistica I 09 a 12 (T/P)   14 a 17  (T/P)   09 a 11  
Cuat.   A: 203   LAB. FCA II   A: 12 Ing. Flores
TERCER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
1er.   12 a 14 09 a 12 09 a 11 09 a 12    
Cuat. Genética  (T) (P) (T) (P)   Lic. Stoyanoff
    A: 108 LAB. A:107 LAB    
1er. Diversidad           Prof. Maure
Cuat. Animal I            
1er. Organismos     11 a 13   9,30 a 12,30 Mag. Laura
Cuat. Celulares     LAB.   LAB. Perez