FARMACIA
PRIMER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
    08 a 10 16 a 18 08 a 10 16 a 18 08 a 11  
1er. Matemática  (P)  (T) (P) (T) (P) Dr. Soto
Cuat. A:300 A:300 A: 300 A:300 AULA:300  
               
      8 a 10   8 a 10    
1er. Química   (T) A: 301   (T) A:14    
Cuat. General   10 a 13   10 a 13   Dra. Katusich
    (P) COM A   (P) COM A    
      A: 301   A:14    
    10 a 13 13  a 15 10 a 13 14 a 16 15 a 18  
1er. Biologia Gral. y (P) COM A (T) A:13 (P) COM B (T) A:300 (P) COM C Mag. Zalazar
Cuat. Celular LAB   LAB   LAB  
               
SEGUNDO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
  Química   11 a 13   10 a 13 14 a 18  
1er. Orgánica I   (T) A: 306   (T) (P) COM A Dra. Balzareti
Cuat.         A:305 LAB  
      08 a 11   14 a 17 (P)    
1er.     (T)  A: 302   (P)LAB. COM A   Dra. Herrera
Cuat. Fisicoquímica   14 a 17   17 a 20    
    (P) A: 4 Anexo   (P) COM B LAB    
    09 a 12   14 a 17   09 a 11  
1er. Estadística (T/P)   (T/P)   A: 12 Ing. Flores
Cuat.   A: 203   LAB. FCA. II      
TERCER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
  Química    11 a 14   09 a 13 9 a 12 (P)  
1er. Biológica    (T)   (T) Com A Lab  
Cuat.   A: 107 A: 109 13 a 16 Dra. Crovetto
            (P) Com B  
  Qca. Anal I 8 a 10,30   08 a 10.3      
    (T) A:  305   (T) A: 305     Dr. Barrera
1er.   10:30 a 13:30   10:30 a 13:30 (P)      
Cuat.   (P) COM A   Com A - LAB.      
    14 a 16 14 a 17  14 a 16 14:30 a 16    
1er. Fisiologia A: 305(T) Lab. (P) (T) A: 104 (P) Lab.    Bioq. Nickels
Cuat.              
CUARTO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
  Farmacognosia   14 a 17 11 a 13:30 14 a 17 10:30 a 14  
1er.     (P) (T) (P) (T) Dra. Flores
Cuat.     LAB. 150 A: 103 LAB. 150 A: 110  
    10 a 12          
1er.   (T) 14 a 16,      
Cuat. Téc. Farm.  I A: 315 (T) Aula  314     Dra. Kurdelas
    13,30 a 17,30        
    (lab 150)        
      08 a 10 08 a 10 09,30 A 11,30    
1er. Microbiologia    (P) Lab (P) LAB (P) Lab    
Cuat. General   10 a 12   11 a 13   Dra. Pucci
      (T) A: 206   (T) A: 105    
QUINTO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
1er. Farmacia   15,30 a 18,30   15 a 18    
Cuat. Clinica y   (T/P)   (T/P)   Farm. Apesteguia
  Asistencial   A: 315   A: 208    
1er. Química   9 a 12  9 a 11  09 a 11 9 a 11  
Cuat. Medicinal   (P)Lab.  (T) (T) (T)  Dra. Pinto Vittorino
        GAB. 311 Lab.     
1er. Inmunologia y   14 a 15:30 14  a 15,30    16,30 a 19,30  
Cuat. Microbiologia   (T) (T) A: 315   (P) LAB Farm. Jodor
  Aplicada   A: 310 15,30 A 18,30      
        (P) Lab      
1er. Toxicología de       11 a 13(T) A: 315   Dra. Risso
Cuat. Farmacos       13 a 15 (P) A: 315