TECNICO UNIVERSITARIO EN QUIMICA
PRIMER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
    10 a 12   10 a 12      
    (T) A: 302   (T) A: 14      
    13 a 16   13 a 16   11 a 13 Prof. Casarosa
1er. Matemática I  (P) COM A   (P) COM A   (T/P)  
Cuat.   A: 12   A: 12   A: 12  
    17 a 20   17 a 20      
    (P) COM B   (P) COM B      
    A:14   A:14      
      8 a 10   8 a 10    
1er. Química    (T) A:14   (T) A:14     
Cuat. General   10 a 13   10 a 13   Dra. Rios
      (P) COM A   (P) COM A    
      A: 14   AULA:14    
1er. Practicas de   13,30 a 17,30   14,00 A 16,00    
Cuat. Laboratorio   P   (t) AULA:109   Dra. Diaz
  Químico   Lab. 130        
 
SEGUNDO AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
    18 a 21 13 A 15   13 A 15 11 a 14  
1er. Física II (P) (T)   (T) (P) LAB A Ing. Colombo
Cuat.   A:105 LAB.   LAB.    
1er. Química   11 a 13   10 A 12 14 a 17  
Cuat. Orgánica I   (T)A: 306   (T) (P) COM A Lic. Gurin
      16 a 19   A:305    
      (P) A: 315   LAB.  
1er.   09 a 12   14 a 17   09 a 11  
Cuat. Estadística (T/P)   (T/P)   A:12 Ing. Flores
    A: 203   LAB. FCA      
TERCER AÑO
Carácter de             RESPONSABLE 
la materia MATERIA LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES DE LA MATERIA
    11 a 14   09 a 12 9 a 12  
1er. Química   (T)   (T) (P) Com A  
Cuat.  Biológica Gral.   A: 107 A: 104 LAB. Dra. Crovetto
        Seminario 13 a 16  
            (P) Com B  
1er.   8 a 10,30   08 a 10.30      
Cuat. Qca. Anal I (T) A: 305   (T) A: 305     Dr. Barrera
    10,30 a 13,30   10.30 a 13.30 (P)      
    (P) COM A   Com B LAB.      
      08 a 11   14 a 17 (P)    
1er. Fisicoquímica I   (T)  A:302   LAB. COM A   Dra. Herrera
Cuat.     14 a 17   17 a 20    
      (P) A: 4 Anexo   (P) COM B